Veien til Glommafestivalen, Fredrikstad

FRA OSLO
Følg E6 i sydgående retning, ta av ved Råde, til venstre i første rundkjøring og følg så RV 110 i retning Fredrikstad.

FRA HALDEN
Følg E6 i nordgående retning, ta av ved Solbergtårnet og ta til høyre i første rundkjøring (Oldtidsveien), følg Oldtidsveien og Haldenveien i retning Fredrikstad.

Material property, Font
Font

Offisiell Partner

Rectangle
Material property, Font

Sjekk ut våre partnere her